សហគ្រាសផលិតឱសថ អន្តរជាតិ

Category Archives : EVENTS

Home  >>  EVENTS

Please follow and like us:20

សហគ្រាសផលិតឱសថ​ អន្តរជាតិ​(អាយ​ ភី​ អែហ្វ)​ សូមអរគុណដល់អតិថិជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ដែលបានជួយគាំទ្រ​ និងប្រើប្រាស់ផលិតឱសថរបស់សហគ្រា​សដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុក​ ជួយគាំទ្រផលិតផលជាតិ​ ក៏ដូចជាជួយគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរ   Please follow and like us:20

សូមជូនពរ អោយជួបតែសេចក្ដីសុខគ្រប់ៗគ្នា រកស៊ីមានបាន Please follow and like us:20

Please follow and like us:20

សូមអរគុណ ចំពោះអតិថិជននៅ ខេត្តកំពត ដែលបានគាំទ្រ និងជឿជាក់ចំពោះផលិតផលរបស់ សហគ្រាសផលិតឱសថ អន្តរជាតិ (IPF) Thank you to all value customers in Kampot Province who supported and trust IPF Products. Please follow and like us:20

សូមអរគុណ ចំពោះអតិថិជននៅ ច្បារអំពៅ គៀនស្វាយ និងផ្សារគរគី ដែលបានគាំទ្រ និងជឿជាក់ចំពោះផលិតផលរបស់ សហគ្រាសផលិតឱសថ អន្តរជាតិ (IPF) Thank you to all value customers at Chbar Am Poa, Kean Svay and Phsar KorKi who supported and trust IPF Products. Please follow and like us:20

សូមអរគុណ ចំពោះអតិថិជននៅ ផ្សារដើមគរ បឹងសាឡាង និងសំណង់១២ ដែលបានគាំទ្រ និងជឿជាក់ចំពោះផលិតផលរបស់ សហគ្រាសផលិតឱសថ អន្តរជាតិ (IPF). Thank you to all value customers at Phsar Derm kor, Boeng Salarng and Sam Norng 12 in Phnom Penh who supported and trust IPF Products. Please follow and like us:20

សូមអរគុណ ចំពោះអតិថិជន នៅខេត្ដ កំពង់ចាម ដែលបានគាំទ្រ និងជឿជាក់ចំពោះផលិតផលរបស់ សហគ្រាសផលិតឱសថ អន្តរជាតិ​ ​ Thank you to all customers in Kampong Cham Province who supported and trust IPF Products.​   Please follow and like us:20

Please follow and like us:20

Please follow and like us:20

Please follow and like us: